Inhoud
Thenightguide.nl besteedt de grootste zorg aan de informatie op haar website.

Thenightguide.nl doet gedeeltelijk beroep op externe partners voor het aanleveren van data en content. Derhalve kan deze informatie veranderen en kunnen wij geen garantie geven over de correctheid van de gegevens. Daarom kan Thenightguide.nl in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de website of het gebruik ervan.

Thenightguide.nl kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in de gegevens, adressen of domeinnamen op de site.

Intellectuele Rechten
Thenightguide.nl is eigenaar of licentiehouder van alle copyright, databases, applicaties, trademarks en andere intellectuele rechten die deel uitmaken van deze website. Concept, structuur, layout en design zijn exclusief eigendom van Thenightguide.nl.

U heeft het recht deze site te gebruiken in overeenstemming met de algemene voorwaarden. U dient de schriftelijke goedkeuring van Thenightguide.nl te verkrijgen alvorens onze website of delen ervan voor toepassingen onbekend aan Thenightguide.nl. Links naar onze website kunnen enkel gelegd worden mits voorafgaandelijk schriftelijke goedkeuring.

Elke inbreuk op het hierboven beschrevene kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Handelsmerk
Enkele namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt zijn beschermde handelsmerken.

Foto’s
Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van TheNightguide.nl en Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie, zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, onder nummer 147/2003.
Waarbij de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie (burafo) prevaleren in geval van tegenstrijdigheid..

Geschillen
Ieder geschil met betrekking tot Thenightguide.nl site valt onder de Nederlandse wetgeving. In geval van geschil enkel de rechtbank van Groningen bevoegd.

N.B. Heeft u vragen, treft u onjuistheden aan of wilt u graag iets gewijzigd zien, neem dan gerust contact met ons op zodat wij per direct en in goed overleg deze gevallen kunnen aanpassen of eventueel verwijderen van het internet

 

Join us at Facebook
©2017 TheNightguide.eu | Disclaimer | Voorwaarden